Ochrana dat

Společnost MEVA-TEC s.r.o. zpracovává a uchovává informace o odběrateli v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odběratel tímto dává společnosti MEVA-TEC s.r.o. souhlas, se zpracováním veškerých informací včetně osobních údajů souvisejících s obchodním vztahem za účelem uskutečnění plnění Smlouvy a marketingových akcí společnosti MEVA-TEC s.r.o., a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu odběratele s tímto zpracováním. Osobní údaje odběratele společnosti MEVA-TEC s.r.o. nepředává žádné další osobě s výjimkou externího dopravce, pojišťovny nebo správce pohledávek za účelem doručení zboží, jeho pojištění nebo správy pohledávek. Smlouva bude po svém uzavření společnosti MEVA-TEC s.r.o. archivována v elektronické formě a bude přístupná pouze společnosti MEVA-TEC s.r.o.; zákonné povinnosti společnosti MEVA-TEC s.r.o. vůči orgánům veřejné moci tím nejsou dotčeny.

Nahrávám...

{{block type="ajaxcartpro/confirmation_items_continue"}}
{{block type="ajaxcartpro/confirmation_items_gotocheckout"}}